Monthly Archives: June 2010

Vahekokkuvõte

Aastal 2010 on Varese sadam olukorras, kus vaatamata omanikeringi muutumisele ja erinevate huvigruppide katsetele sadamat taastama hakata, jätkub lagunemine omasoodu ja kuigi tänaseks on mittetulundusühingu eestvõttel mõned sadamahoonetest näiliselt konserveeritud (osad  aknad-uksed laudadega kinni löödud, kuigi pool katust puudu), ei … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Õigusvastaselt võõrandatud maade tagasitaotlejate huvid

Varese sadama hoonete alla jääval maal oli õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise protsessis kaks õigusjärgset omanikku. Ühel neist, Ralf Toompuul, oli õigustatud subjektina õigus tagasi saada suurem osa sadama-alast, sealhulgas kogu hoonetealune maa. Mustjala vallavalitsuse korralduses nr 265 6. detsembrist 2000. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

OÜ ERW pöördub kohtusse

OÜ ERW esitas 2009. aasta sügisel Pärnu Maakohtule hagi Jüri L, Algar H, Avo H, KalmarP, Ilmo T, Elmar K, Endel K, Nikolai K ja Eva A vastu ehitiste mõtteliste osade omandi hagejale üleandmise asjaõiguslepingute kehtivuse tuvastamise, ostueesõiguse teostamise avalduste … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

OÜ ERW volitused ja tegevus

11. juunil 2004. aastal volitas Varese sadama hoonete ja rajatiste üks osanik Jüri L OÜ ERW esindama ennast kõigis õigustoimingutes. OÜ ERW sai õiguse esitada Jüri L nimel avaldusi ja taotlusi, taotleda ja kätte saada mistahes originaaldokumente ja ärakirju registritest, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

MTÜ Varese Sadam tegevus ja tulevikuplaanid

MTÜ Varese Sadam algusaastatel korraldas mittetulundusühing Varese sadamas kala kokkuostu, kuid see tegevus jäi Harry Raudvere sõnul katki kalameeste viinalembuse tõttu – merel käidi, kuidas juhtus, kokkuleppeid kala kokkuostjatega ei suudetud täita. Esialgsest plaanist taastada Varese sadamas kalatööstus on mittetulundusühing … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Erinevad huvigrupid Varese sadama ümber. Mittetulundusühingu loomine

1998. aasta algul tuli Harry Raudvere initsiatiivil kokku huvigrupp, kes asus moodustama mittetulundusühingut Varese Sadam. Harry Raudvere ei ole Varese sadama osakute omanik, ta ei olnud mittetulundusühingu loomise ajal sadamaga ega selle osanikega mitte ühegi dokumendiga seotud. Raudvere suvekodu asub … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mustjala vallavalitsuse Varese sadamaga seotud tegevused

Varese sadama taastamine ja arendamine on kirjas Mustjala valla arengukavas 2009-2015, varasemates arengukavades seda kirjas ei olnud. 2001. aastal esitas Mustjala vallavalitsus järelpärimise Varese sadama tol hetkel viimasele teadaolevale omanikule AS-le Saare Kalur, selgitamaks välja Varese sadama omanikeringi. Vastus saabus … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Varese sadama hoonete ja rajatiste omanikud 2010

2010. aasta juunis, kui siinne töö valmib, on Varese sadama hoonetel ja rajatistel Riikliku Ehitisregistri andmetel 13 omanikku. Nende osalused jagunevad järgmiselt: Nikolai K – 43/179, Eva A – 38/179, Ilmar H – 18/179, Vermi Õ – 9/179, Sulev K … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Omanikeringi muutus osakute müümise teel

2006. aasta sügisel hakkasid Varese sadama osakuid kokku ostma Eva A ja Nikolai K, kasutades ära osakute ostueesõigust. Osakute kokkuostu alustasid nad reageerides OÜ ERW soovile omandada Varese sadama osakud. Eva A-le kuulus algselt 2 ja Nikolai K-le 7 osakut. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Omanikeringi muutus pärimise teel

Varese sadama osanik Valdur J suri 14.12.2000.a ja tema osaluse Varese sadamas päris tema poeg Vahur J. Vahur J on Varese sadama 9/179 mõttelise osa omanik ka aastal 2010. Varese sadama osanik Ülo K suri 5.08.2004.a. ja pärimise kaudu sai tema … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment